SGC logo

Partnere

Våre samarbeidspartnere kjennetegnes for troverdighet, tillit, eksklusivitet, innovasjon og engasjement.

Svithun Elektro

Det er ikke rent få av dagens voksne generasjon som har ligget i en Svithun barnevogn som baby. Det er også endel av befolkningen her vest som har vokst opp på en Svithun-sykkel. Svithun-sykkelen ble montert og fikk sitt eget navn i Maskinhusets lokaler i Hillevåg. Maskinhuset hadde fram til 1987 en egen elektroavdeling, og denne avdelingen ble forløperen til Svithun Elektro AS som ble eget firma og fikk sitt nåværende navn i 1987. Firmaet legger stor vekt på fornøyde kunder og personlig oppfølging. Svithun Elektro har inngått en treårig samarbeidsavtale med SGCompany der de er med og støtter vår satsning på jevnlige Gospel Church arrangementer.

P.A. Produksjoner

Totalleverandør av lyd, lys, backline, AV og scene.

PAP kan se seg som en av vestlandets største leverandører på lyd og lys. Jobber med alt fra lokale band til store internasjonale stjerner bygget opp av daglig leder Jan Olav Sandsmark. Sammen med andre ildsjeler har han laget ett trygt og godt firma rettet mot fremtiden.

Unibil Stavanger

Unibil AS er en frittstående bruktbilhandler etablert i Stavanger og Kristiansand, som baserer seg på salg av nyere bruktbiler. Unibil omsetter ca 400 biler pr år, og skaffer biler via import, oppkjøp fra bilforhandlere og leasingselskap, men også fra private. Markedet er hovedsakelig sør/vestlandet, men det leveres biler til hele Norge. Unibil fokuserer på å selge biler som er populære i markedet og vi ønsker å dekke alle prissegmenter. Tillit og trygghet er kjerneverdier for Unibil sin virksomhet. SGCompany er takknemlige for at Unibil vil være med og støtte vår satsning på jevnlige Gospel Church arrangementer.

Bringing the Gospel's Joy to Every Heart, Every Note, Every Soul

© All Rights Reserved. Stavanger gospel company

Stavanger gospel company