SGC logo

Do you want to be a part of Stavanger Gospel Company?

Wednesday 22 August at 19.30 at the Salvation Army (Stavanger) there will be an evening for those who wish to become a part of the choir and the fellowship Stavanger Gospel Company. This evening is held the same way as we have done over the last years: First some information about who SGCompany are, what we want etc. .. Then we sing a song together, and learn three different voices. Easy stuff, only to hear that everyone is able to sing a different voice than those who stand by their side. No one sings alone, we all sing in a large group … Finally, we conduct a brief interview with each of the attendees. This is to get to know them. We have decided to bring in some new members this year, but not how many. The diversity in the choir – on both the musical, social and spiritual area – is the most important. Welcome!

Onsdag 22.august kl 19.30 på Frelsesarmeèn (Stavanger) blir det inntakskveld for deg som ønsker å bli en del av koret og fellesskapet Stavanger Gospel Company. Denne kvelden gjennomføres slik vi har gjort det de siste årene; Aller først informeres de fremmøtte om hvem SGCompany er, hva vi vil etc… Deretter synger vi en sang sammen, og lærer tre forskjellige stemmer. Dette skal ikke være noe avansert, bare for å høre at alle klarer å synge en annen stemme enn de som står ved deres side. Ingen synger solo. Ingen synger alene. Alle synger i stor gruppe… Til slutt gjennomfører vi en kort samtale med hver enkelt av de fremmøtte. Dette for å bli bedre kjent med dem. Vi har bestemt oss for å ta inn noen nye medlemmer i år, men ikke hvor mange. Mangfoldet i koret – på både det musikalske, sosiale og åndelige området – er viktigst. Velkommen!

Del:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Stavanger gospel company